Miễn phí vận chuyển, thanh toán và giao hàng tận nhà.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin công bố cách thức mà website nextstore.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua wesite nextstore.vn.

Mục đích và phạm vi thu thập

Dữ liệu chủ yếu trên nextstore.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Next.vn sử dụng để liên hệ với khách hàng khi cần. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho quý khách khi sử dụng dịch vụ trên nextstore.vn

Khách hàng tự chiệu trách nhiệm và cần có ý thức bảo vệ các thông tin cá nhân của mình ở bên ngoài sự quản lý của nextstore.vn. Khách hàng cần thông báo ngay cho nextstore.vn biết khi phát hiện những hành vi trái phép về chính sách bảo mật thông tin người dùng của bên thứ ba. Để có chính sách xử lý phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

 Nextstore.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
  • Gửi thông tin trao đổi giữa khách hàng và nextstore.
  • Ngăn chặn các hành động phá hoại tài khoản của khách hàng. 
  • Liên hệ với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho các dịch vụ ngoài việc giao dịch với nextstore.vn
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật. Còn lại không ai được phép xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của nextstore.vn. Trừ khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ thì việc lưu trữ này sẽ chấm dứt.

Khách hàng có quyền kiểm tra và cập nhật lại thông tin cá nhân của mình

Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên website nextstore.vn để kiểm tra và tự cập nhật thông tin cá nhân của mình. Hoặc liên hệ với Nextstore.vn để yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân. 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được Nextstore.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách của nextstore.vn. Việc thu thập thôn tin chỉ được phép khi khách hàng cho phép. 

Không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự cho phép của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ của Nextstore.vn bị hacker tấn công gây mất mát và ảnh hưởng đến thông tin của khách hàng. Nextstore.vn có trách nhiệm trình báo cho cơ quan chứ năng điều tra và xử lý và đồng thời thông báo đến cho khách hàng.

Nextstore.vn yêu cầu khách hàng khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và phải đảm bảo tính pháp lý của thông tin trên. Nextstore.vn sẽ không chịu trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi khách hàng nếu như xét thấy tất cả các thông tin khi đăng ký tài khoản là không chính xác.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có thể gửi thông tin khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba thông qua:

Gmail: hotro.nextstore@gmail.com